Finanse publiczne w 2020 roku i funkcje i Wskaźniki giełdowe


Finanse publiczne w 2020 roku i funkcje i Wskaźniki giełdowe C/Z. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił wprzódy co najmniej nieco tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych dodatkowo książek, w tym m.in. Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i lex. Podręcznik dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest podobnie współautorem finanse publiczne testy z odpowiedziami książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów niebezpieczeństwa kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych kanonów (IFRS), realizowania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za stopień wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i literatura finanse publiczne ue pdf : rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa utensylia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

Informacje

Dodany: 2020-02-18
Kategoria: Finanse

Tagi dla artykułu

budżet a finanse publiczne, finanse prywatne a finanse publiczne, finanse publiczne a konstytucja, finanse publiczne badania naukowe, finanse publiczne miemiec, finanse publiczne owsiak, finanse publiczne testy z odpowiedziami, finanse publiczne ue

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Błoński Michał
    Dodany: 2020-04-20

    wspaniałe punkty, po prostu wygrałeś nowego czytelnika. Co sugerowałby Pan o swoim stanowisku, jakie zrobiłeś w przeszłości? Jakieś pozytywne?

Copyright © 2019 kadry płace i zus pro